banner
- Kế toán Tổng hợp Thực hành thực tế tại Doanh nghiệp tpHCM .

 >>>  Lưu ý:  Giáo vụ phát Bằng vào Giờ : Chiều: 16g - 20g ) ! 

 

 ( * Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy "coi chừng tiền mất tật mang nhé!" - Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành đến 94 khoá )

 


( *Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Kế toán Doanh nghiệpThực hành " - Click xem ! )

 

               Kế toán-TH.95B => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.95 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.94 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.93 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.92 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.91 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.90 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.89 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.88 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.87 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.86 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.85 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.84 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.83  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.82  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.81  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.80  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.79  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.78  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.77  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.76  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.75  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.74  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.73  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.72  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.71  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.70  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.69  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.68  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.67  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.66  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.65  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.64  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.63  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.62  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.57  đến  KTTH.61 => Đã có Điểm. 

 

Kế toán-TH.47  đến  KTTH.56 => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.42  đến  KTTH.46 => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.37  đến  KTTH.41 => Đã có Điểm. 

 

Kế toán-TH.32  đến  KTTH.36 => Đã có Điểm. 

 

Kế toán-TH.27  đến  KTTH.31 => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.22  đến  KTTH.26 => Đã có Điểm. 

 

Kế toán-TH.17  đến  KTTH.21 => Đã có Điểm. 

 

Kế toán-TH.16  => Đã có Điểm : 

     Môn: Thực hành sổ sách.

     Môn: Nguyên lý kế toán.

     Môn: Kế toán tài chính.

 

Kế toán-TH.15  => Đã có Điểm : 

      Môn: Thực hành sổ sách. 

      Môn: Nguyên lý kế toán

      Môn: Kế toán tài chính .

 

Kế toán-TH.14  => Đã có Điểm : 

     Môn: Thực hành sổ sách

     Môn: Nguyên lý kế toán

     Môn: Kế Toán Tài Chính

 

Kế toán-TH.13  => Đã có Điểm : 

      Môn: Thực hành sổ sách

      Môn: Nguyên lý kế toán

      Môn: Kế toán tài chính.

 

Kế toán-TH.12  đến  K.01 => Xem tại Trường  !