banner
- Kế toán Trưởng - Bằng Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tphcm.

 >>>  Lưu ý:  Giáo vụ phát Bằng vào Giờ : Chiều: 17g - 20g ) ! 
 

(*Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy "Coi chừng tiền mất tật mang nhé!" - Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành đến 81 khoá Kế toán Trưởng )

 


 

 

             KTTrưởng.83 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.82 => Đã có Điểm !

   

             KTTrưởng.81 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.80 => Đã có Điểm !  

             KTTrưởng.79 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.78 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.77 => Đã có Điểm !  

 

             KTTrưởng.76 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.75 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.74  => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.73 - TPhú => Điểm ! 

             KTTrưởng.73 - GVấp => Điểm !  

 

            KTTrưởng.72 TPhú => Điểm ! 

            KTTrưởng.72 GVấp => Điểm ! 

 

             KTTrưởng.71 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.70 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.69 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.68 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.67 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.66 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.65 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.64 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.63 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.62 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.61 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.60 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.59 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.58 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.57 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.56 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.55 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.54 => Đã có Điểm ! 

 

              KTTrưởng.53 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.52 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.51 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.50 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.49 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.48 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.47 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.46 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.45 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.44 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.43 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.42 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.41 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.40 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.39 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.38 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.37 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.36 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.35 => Đã có Điểm.

 

KTTrưởng.34 => Đã có Điểm.

 

KTTrưởng.33 => Đã có Điểm.

 

KTTrưởng.32 => Đã có Điểm.

 

KTT10-đến 01 => Xem tại Trường.