banner
- Kế Toán Thực hành sử dụng Phần mềm máy tính MISA - EXCEL

 >>>  Lưu ý:  Giáo vụ phát Bằng vào Giờ : Chiều: 17g - 20g ) ! 
 

(*Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy "Coi chừng tiền mất tật mang nhé!" - Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành đến 43 khoá KẾ TOÁN MÁY PHẦN MỀM )

 


 

            KT Máy K.45 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.44 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.43 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.42 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.41 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.40 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.39 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.38 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.37 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.36 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.35 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.34 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy từ K.31 đến K.33 !

 

            KT Máy từ K.16 đến K.30 !

 

            KT Máy từ K.01 đến K.15 !