banner
1- Học KẾ TOÁN Thực hành Thực tế trên Chứng Từ SỐNG, Lập BCTC DN:
1- Học KẾ TOÁN Thực hành Thực tế - Lập bc tài chính.

* Bạn được Học Kế Toán Tổng hợp thực hành trên máy & Chứng từ Sống thực tế của các Doanh nghiệp tại tpHCM.

      - Biết cách Rà soát Chứng từ - Đối chiếu Số liệu - Kết Sổ sách & Lập, Giải trình các Báo cáo Tài Chính và Gởi qua mạng. Tự tin công việc khi được Kế toán Trưởng giao phó. 

- Học phí :  1,7 tr - Đóng trước ngày KG !

- KG Cơ sở 1 :  20/10 (246)    21/10 (357)

- KG Cơ sở 2 :  10/11 (246)    26/10 (357)

 


 > Lưu ý: Trên Bằng có ghi chữ " Thực hành"
 
XEM THÊM
2- Học KHAI BÁO THUẾ Thực hành trên MÁY TÍNH - HTKK Cục Thuế :
2- KHAI BÁO THUẾ Thực hành trên Phần mềm HTKK.

* Bạn được học Khai báo Thuế cho Cty thực hành trên Máy, Phần mềm HTKK của Cục Thuế tpHCM

   - Hướng dẫn Khai thuế từ đầu DN Mới thành lập - Biết Lập Tờ khai & Quyết toán Thuế gởi qua mạng - Xử lý Sai sót sử dụng Hóa đơn - Cách làm việc với Cơ quan Thuế TRÁNH BỊ PHẠT.

- Học phí:  800KĐóng trước ngày KG !

- KG Cơ sở 1 :  17/11 (246)  và  14/10 (357)

- KG Cơ sở 2 :  30/10 (246)  và  26/10 (357)

 

  >  Lưu ý: Bằng có ghi ch"Thực hành"
 
XEM THÊM
3- Học KẾ TOÁN THUẾ - Thực hành Tổng hợp Cả Sổ sách & Máy HTKK :
3- KẾ TOÁN THUẾ - Cả Sổ & Máy Thuế HTKK & Lập  BCTC.

* Bạn biết làm cả 2 Kế toán & Khai Thuế cho Cty : Học lớp thực hành Kế toán Thuế này, bạn có thể Đảm nhận mọi phần hành Kế toán từ A đến Z như :

   - Quản lý Sổ sách Kế toán (Sổ & Máy): Biết cách Rà soát Sai lệch Số liệu hoá đơn hàng ngày. Biết Kết Sổ sách để Lập các báo cáo Tài chính và Gởi qua mạng.

    - Biết Lập tờ Khai - Quyết toán THUẾ: Trên Phần mềm HTKK gởi qua Mạng. Xử lý Sai sót sử dụng Hóa đơn hàng ngày. Cách cập nhật Luật thuế mới, biết Cách làm việc với Cơ quan Thuế tránh bị phạt cho Cty!
 

* Chọn lớp Biết làm Kế toán Máy & Khai Thuế Quyết toán HTKK : 

- Học phí :  1,7 tr - Đóng trước ngày KG !

- KG Cơ sở 1 :  23/10 (246)    14/10 (357)

- KG Cơ sở 2 :  30/10 (246)    26/10 (357)

     

 

* Chọn Lớp biết làm Kế toán Sổ sách Chứng từ  & Khai Thuế Quyết toán HTKK

- Học phí:  2,4 tr - Đóng trước ngày KG !

- KG Cơ sở 1 :  20/10 (246)    21/10 (357)

KG Cơ sở 2 :  10/11 (246)   26/10 (357)

 


 

* Chọn lớp (Từ A đến Z ) vào Cty Đảm nhận được các phần hành Kế toán :

( Gồm biết Khai & Quyết toán Thuế cho Cty - Quản lý Kế toán cả Sổ Máy - Lập Báo cáo )

- Học phí :  3,4 tr óng trước ngày KG !)

- KG Cơ sở 1 :  20/10 (246)    21/10 (357)

KG Cơ sở 2 :  10/11 (246)   26/10 (357)


   ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch " Thực hành")
 
XEM THÊM
4- Học Kế Toán Tổng hợp trên Máy Misa và Sổ sách, Lập bc tài chính :
4- Kế toán TỔNG HỢP trên MÁY Misa / Cả Sổ và Máy.

* Bạn Làm được mọi phần hành Kế toán Tổng hợp khi Sếp giao: Biết cách thực hiện đúng Quy trình & Nghiệp vụ Kế toán trên cả Sổ và Máy tại các Cty Thương mại, Dịch vụ, Sản Xuất,...Cách làm việc với Ngân hàng & Cục Thuế tpHCM...

    - Thực hành cách Rà soát hoá đơn, chứng từ mua bán hàng ngày, cách đối chiếu, điều chỉnh sai lệch số liệu.

    - Cách Kết Sổ, Lập & In bc tài chính và Gởi qua mạng. Biết cách Khai và Quyết toán Thuế cho Cty. Cách làm việc với Cơ quan Thuế để tránh cho Doanh nghiệp bị Phạt  !

 

* Chọn học Kế toán Máy Misa 2017 :

  ( Học Thưc hành trên Bộ chứng từ Sống của DN tphcm)

- Học phí :  1,0 tr  (Nếu đóng trước KG !)

- KG Cơ sở 1 : 23/10 (Thứ 246)

- KG Cơ sở 2 :  30/10 (Thứ 246)

 


 

 * Chọn học KT Tổng hợp cả trên Sổ & Máy:

- Học phí :  2,7 tr  (Nếu đóng trước KG !)

KG Cơ sở 1 :  20/10 (246)    21/10 (357)

- KG Cơ sở 2 :  10/11 (246)    26/10 (357)

 

 

 * Chọn Lớp Tổng hợp Từ A đến Z Đáp ứng mọi việc Kế toán tại Cty :

   (Gồm biết làm Kế toán cả SổMáy, Lập BCTC - Biết Khai - Quyết toán Thuế cho Cty)

- Học phí :  3,4 tr óng trước ngày KG !)

KG Cơ sở 1 :  20/10 (246)    21/10 (357)

- KG Cơ sở 2 :  10/11 (246)    26/10 (357)

 


  ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành")

 

XEM THÊM
5- Học KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng chỉ BTChính và ĐH KinhTế tpHCM :
5- KẾ TOÁN TRƯỞNG Chứng chỉ BTChính & ĐH KinhTế tp.HCM

* Khoá học Kế toán Trưởng Gồm nhiều Chuyên đề thực tế áp dụng vào Cty Bạn - Cập nhật TTư Mới BTC về Kế toán & Thuế - Nắm rõ Lịch học, môn thi.

 - Chứng chỉ Bộ tài Chính & Đại học Kinh tế tpHCM cấp - Click Xem !

 

(*) Khi Đăng ký học Kế toán Trưởng - Bạn được Xem Lịch Học + Môn Thi + Chứng chỉ + Khoá đã học !


(*) Tư vấn học 0908.125.042 - 028.383.15278: Giúp bạn sắp xếp Lịch Học & Môn Thi phù hợp, Đơn Xác nhận Công tác "Linh động Tiết kiệm Thời gian Tiền bạc"
 

- Khai giảng : { 22/10/2017 }
 
- Học phí : 1.1 tr Đóng trước ngày KG !

    > Tài liệu hỗ trợ chỉ 80ngàn/bộ hay Tải miễn phí ! + Phần mềm Phân tích Tài chính DN - Click Xem !

 
- Học phí ưu đãi: Giảm 30% khi ĐKý 4 hviên !
 

 (*)  Lớp Máy Lạnh - Máy chiếu hiện đại !


    (*) Click ! Xem Khoá đã nhận Bằng.

 

XEM THÊM
6. Lập Báo cáo Tài chính - Cách Đối chiếu, Kết sổ trước khi lập BCTC :
6- Vào Lập Báo cáo Tài Chính ngay - Biết Kết Sổ trước khi Lập

 * Đăc biệt :  Vào học Thực hành NGAY Lập Báo cáo Tài chính BCTC - Đọc Phân tích NHANH - Cách Đối chiếu - Kết sổ sách trước khi Lập BCTC -  Giải đáp tình huống thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Bc Kết quả Hoạt động KD - Bc Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh BcTChính. )

- Học phí : 1 triệu  ( Đóng trước ngày KG ! )

KG Cơ sở 1 :  25/10 (246)    19/10 (357)

- KG Cơ sở 2 :  10/11 (246)    28/10 (357)

 

 >> Lớp Máy Lạnh - Lập, đối chiều Nhanh BCTC !


 

XEM THÊM
7- Học Kế toán Tài chính NÂNG CAO - Xử lý vấn đề Khó tại DN Bạn :
7- Kế toán Nâng cao: Q.lý Thuế, Q.trị KT & PT BCTC

* ĐẶC BIỆT:  Học Kế toán NÂNG CAO - Bạn sẽ Giải quyết Chuyên sâu HƠN về Kế toán & Thuế  - Đồng thời Tư vấn giúp XẾP tối ưu lợi nhuận về Tài chính cho Doanh nghiệp.

 >> Bao gồm 04 phần CHUYÊN ĐỀ : 

   - 1. Kế toán Tài chính DN Vừa và lớn.

   - 2. Phân tích Báo cáo Tài Chính.

   - 3. Kế toán quản trị Doanh nghiệp.   

   - 4. Xử lý Thuế Doanh nghiệp.

 

  > Tặng Phần mềm Phân tích Tài chính DN - Click Xem !

KG Cơ sở 1 :  20/10 (246)    09/11 (357)

- KG Cơ sở 2 :  10/11 (246)    26/10 (357)

 >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Thảo luận vấn đề cty bạn !


 

XEM THÊM