banner
Khai giảng lớp Kế toán Thuế, kế toán Trưởng - Cơ sở Gò Vấp - Tân Phú

 

* Cơ sở Gò Vấp - Tân Phú - Tân Bình:

 

 CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

 * Học phí Ưu đãi - Khi Bạn đóng trước ngày KG ! 

 

 

 * Click từng dòng Xem chi tiết Khoá học


 

 1.  KẾ TOÁN THỰC HÀNH thực tế - Lập Báo cáo Tài Chính ( 2 tháng - 1.7 tr )

 


 

 2.  KHAI BÁO THUẾ chuyên nghiệp thực hành trên máy HTKK  ( 1 tháng - 700k )

 


 

 3.   KẾ TOÁN THUẾ Thực hành trên Chứng từ Sống & Máy ( 3 tháng - 2,5 tr )

 


 

 4.  KẾ TOÁN TỔNG HỢP trên Sổ sách và Máy (Phần mềm Misa)  ( 1 -> 3 th - 2,6 tr )

 


 

 5.  KẾ TOÁN TƯỞNG - Bộ tài chính và Trường cấp Chứng chỉ.  ( 2,5 th - 1.100.000 đ )

 


 

 6.  LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH nhanh - Đối chiếu Kết Sổ trước BC ( 7 buối - 900k )

 


 

 7.  KẾ TOÁN PHẦN MỀM - Lập Bctchính - Misa, Excel, Fast .v.v. ( 1 tháng - 900k )

 


 

 8.  Kế toán Thuế NÂNG CAO dành cho Doanh nghiệp Lớn. ( 1 tháng - 3 tr )

 


 

Thời gian học: học tối từ 18h00-20h30


 * Liên hệ ghi danh:

     - Cơ sở 1:  952 Quang Trung, P8, Gò Vấp.

     - Cơ sở 2:  117 Vườn Lài, P.PTH, Tân Phú.


 * Tư vấn học : 08 383 15278 - 08 3978 0019

      Hotline : 0908 125 042 

 

 >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Thảo luận vấn đề cty bạn !


 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!