banner
> Xem Hướng dẫn HV Chuyển khoản dưới đây :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 (* Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy - Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành nhiều khoá )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 * Chuyển khoản tiền học kế toán : Đăng Thị Kim Thuý (Giám đốc Trung tâm cơ sở 952 Quang Trung Gò Vấp - Đại học kinh tế tphcm )

 * Số tài khoản : 108004125609 - Đặng Thị Kim Thuý - Đại học kinh tế tphcm Gò Vấp  

 


 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!