banner
5- KẾ TOÁN TRƯỞNG Chứng chỉ BTChính & ĐH KinhTế tp.HCM

 

* Đặc biệt: Đào tạo Học Kế toán Trưởng - Gồm nhiều Chuyên đề ứng dụng thực tế vào Cty Bạn - Cập nhật Mới TTư Kế toán và Thuế.

- Chứng chỉ Bộ tài Chính & Đại học Kinh tế tpHCM   Gv hỗ trợ Bạn xử lý vấn đề Cty - Cơ sở Trường  Ngay mặt tiền : 952 Quang Trung Gò Vấp - Quận 12  &  117 Vườn Lài Q Tân Phú - Tân Bình.

 

    > Khi Đăng ký học học Kế toán Trưởng Bạn yêu cầu cho biết RÕ ràng Lịch Học - Môn Thi - Chứng chỉ - Xem các khoá đã học !


    > Tư vấn học 0908.125.042 - 028.383.15278 - Giúp bạn sắp xếp Lịch Học & Môn Thi phù hợp, Đơn Xác nhận công tác: "Linh động Tiết kiệm Thời gian,Tiền bạc"
 

 - Khai giảng :  { 20/08/2017 }
 
 - Học phí :   1.1 tr - Đóng trước ngày KG!
  > Tài liệu in chỉ 80k/bộ hay Tải miễn phí !
 

 - Học phí ưu đãi: Giảm 30% khi ĐKý 4 H.Viên !

 > Lớp Máy lạnh - Xử lý vấnđề Cty bạn!
   >> Click - Xem các Khoá đã nhận Cchỉ  !

 

 I. CHỨNG CHỈ do TRƯỜNG BTChính cấp :

   ( Điều kiện cấp chứng chỉ học Kế toán Trưởng )
 

 1. Do Bộ tài chính cấp phải : 

  - Đã tốt nghiệp ngành Kế toán, Tài chính ( ĐH 2 năm và CĐ,TC 3 năm).
  - Thời hạn làm / công tác Kế toán (ĐH 2n, CĐ,TC 3n).

    >> Trường hợp Chưa đủ ĐK cấp bằng BTC :

        Như thời gian Công tác / Tốt nghiệp hoặc Bằng Kô đúng nghành tài chính kế toán v.v..
             ( Liên hệ Cô Thuý 0908.125.042 để đc giải quyết !)

 

  2. Do ĐH Kinh tế tpHCM cấp :

  - Dành cho mọi đối tượng tham gia học Kế toán Trưởng

  > Xem các loại chứng chỉ KTT: Click xem ! 
 

 

  II. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ HỌC : 

- 01 bản sao Bằng cấp (có công chứng).
- 02 hình thẻ 3x4 . 

-  Đơn xin xác nhận Công tác (Có đóng mộc tròn).
      + Mẩu Đơn xin xác nhận Click tải mẩu !

  > Chú ý:  Hồ Sơ kô cần nộp liền! (Nộp trong lúc đi học !)

 


 

 III. TƯ VẤN CẤP LẠI / CHUYỂN ĐỔI BẰNG :

 ( Theo quy định của Bộ tài chính và Trường)

  1. Bằng BCT do bị hết hạn muốn cấp lại.  

  2. Bằng Xanh ĐHKTế sang Bằng Đỏ của BTC.

>>> Liên hệ Cô Thuý 0908.125.042 để đc giải quyết !

 


 

 

 IV. NỘI DUNG HỌC

 @ Bản quyền tại: 952 Quang Trung, Gò Vấp - 117 Vườn Lài, PPTH, Tân Phú ! 

( Chương trình đào tạo gồm nhiều Chuyên đề hay và Ứng dụng mở rộng Thực tế tại Công ty - Luôn cập nhật mới nhất Thông tư 200/BTC

 

 *KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :

> Phần ứng dụng :

 
 -  Xử lý các vấn đề HOT hiện nay như :

      + Chênh lệch tỷ giá, BĐS đầu tư,.v.v..

      + DThu & CPhí hợp đồng xây dựng, Thuế TNDN

 -  KT giao dịch H.đồng hợp tác KD & q.trị lợi nhuận.

 -  Tập hợp chi phí & Tính giá thành các công ty ..v.v.

 

  >> CLICK -  Xem ! 

 

 *PHÂN TÍCH BC TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

 

  Mục tiêu, Quy trình Phân tích BCTC.

  -  Phân tích tỷ số tài chính - Dupont.

  -  Phân tích BCTC các CTy lớn Việt Nam.

  - Phân tích CHIẾN LƯỢC Kinh doanh.

  - Phân tích Biến động & tương quan giữa các K/mục

  - Phân tích tự lập tài chính, Chỉ số tăng trưởng .v.v.

  >> CLICK -  Xem ! 

 

 * KIỂM TOÁN :

 > Phần ứng dụng : 

 

-  Nội dung BC Kiểm toán hiện nay.

Quyền hạn và trách nhiệm DN trong kiểm toán.
 
-  Kinh nghiệm phát hiện gian lận Cty niêm yết.

Tiêu chí lựa chọn Cty kiểm toán đúng P/luật chưa ?

Phải Xử lý vấn đề gì khi có kiểm toán Thuế ? v.v.

  >> CLICK -  Xem ! 

 

 * THUẾ áp dụng T.Tư mới  :

 > Phần ứng dụng : 

 

 -  Xử lý vấn đề phức tạp về Hoá đơn & Thuế hiện nay.

 -  Phát hiện & Khắc phục sai phạm thuế của DN .

 - Giảm thiểu các Rủi Ro trong sai phạm Thuế DN.

  - Hiệu chỉnh Hồ sơ P.vụ Thanh tra, Q/Toán thuế NĂM.

  >> CLICK - Xem ! 

 

 * TỔ CHƯC CÔNG TÁC KT :

 > Phần ứng dụng : 

 

  -  Hiện nay Tổ chức công tác K/toán như thế nào?

  -  Vai trò quyền hạn KTTrưởng trong DN 

  -  Thực tế Bộ máy kế toán - Cơ cấu, vận hành... 

  -  Tổ chức Hệ thống Ctừ & Sổ sách kế toán...v.v

   >> CLICK - Xem ! 

 

 * QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

 
   -  BC tài chính & Tỷ số tài chính.

   -  Dự đoán TChính & Hoạch định Lợi nhuận.

   -  Đoàn bẩy KD và Cơ cấu tài chính.

   - Thời giá của Tiền,Chi phí vốn Bình quân. v.v...

  >> CLICK -  Xem !

 

  * TÍN DỤNG NGÂN HÀNG :

 > Phần ứng dụng : 

 

 - Thẩm định năng lực pháp lý, Đ/giá Khách hg

 - Nghiệp vụ Tín dụng Khách hàng DN.

 - Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.

 - Thực hiện tốt bộ Hồ sơ vay vốn .v.v..

 

 * LUẬT KẾ TOÁN KINH TẾ:


 > Phần ứng dụng :

 

 -  Nội dung Luật kế toán mới hiện nay.

 -  Hoạt động nghề nghiệp Kế toán thực tế.

 -  Xử lý tranh chấp kiện tụng trong HĐ kinh tế .v.v.

 >> CLICK - Xem - Download !.

 

 * THẨM ĐỊNH DỰ ÁN :

 > Phần ứng dụng : 

 

  - Thẩm định Dự án đầu tư hiện nay.

  - Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

  - Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

  - Khả năng có thể đưa ra quyết định đầu tư v.v.

  >> CLICK - Xem - Download.

 

 * KẾ TOÁN QUẢN TRỊ :

 > Phần ứng dụng : 

 

  - Phân tích Quan hệ DThu - CPhí - LNhuận

  - Định giá bán sản phẩm.

  - Thực hiện ra quyết định KD ngắn hạn  .v.v

 >> CLICK - Xem - Download !

 


  

*Công cụ Phân tích tài chính - Pass: kt952quangtrung

 

 >> Các Tài liệu Kế toán Thuế ... - Click Xem ! 


 

* Cơ sở NGẮN HẠN của 

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM

> Tham khảo học Website :

    http://truongdaihockinhtetphcm.edu.vn

 

 

 

 

>> Camera Giám sát Chất lượng Việc Học & Dạy :

Phòng máy lạnh - 20 HV

 

 

 

 >> Chúc các bạn Sức khoẻ và Thành công !