banner
1- KẾ TOÁN Thực hành Thực tế - Lập bc tài chính.

 

 * Thông báo : Bạn lãnh BẰNG Nhớ mang theo Biên lai & CMND - Sau 18g !

 


 

 

* Đăc Biệt:  Học Kế Toán Thực hành Tổng hợp trên Chứng từ Thực tế & Excel, Biết Rà soát sai lệch Số liệu lập Lên sổ sách và Lập BC Tài Chính - Trở thành người Kế toán Tổng hợp giỏi cho công ty.

 >>> Có nhiều lớp phù hợp để bạn lựa chọn :

 

 

* Nếu chọn lớp mà biết làm Sổ sách và Excel :

 - Học phí:  1,7tr - Đóng trước ngày KG !

   ( >> Tài liệu thực hành chỉ 50ngàn 1 bộ 320 trang )

  - Cơ sở 1 :  { 23/08 hay 24/08 }

Cơ sở 2 :  { 30/08 hay 24/08 }

 


 

* Nếu chọn lớp mà vào Cty làm được Tất cả (Từ A => Z):

(Gồm biết làm Kế toán cả SổMáy và Lập BCTC & Biết Khai - Quyết toán Thuế cho Cty)

 - Học phí:  3,4tr ( Đóng trước ngày KG ! ) 

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 23/08 hay 24/08 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 : { 30/08 hay 24/08 }

> Lưu ý: Trên Bằng có ghi chữ  "Thực hành"

>> Lớp máy lạnh - Xử lý vấn đề Công ty bạn !


  >>>  Click - Học Phí Nếu muốn Chuyển khoản ! 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4NnszlS1R2dVGp4bU9CQmtkVWc/view

 

  * NỘI DUNG HỌC :  Gồm 2 phần chính rõ ràng

  a)   Phần Học vận dụng kiến thức & Bài tập thực tế :  
      - Nắm vững nguyên tắc Kế toán cơ bản và nâng cao - Áp dụng theo thông tư mới của Bộ Tài chính.

      - Được học Tổng hợp tất cả các phần hành kế toán tại DN như :  Kế toán Mua bán Hàng hóa, Tồn kho, Tài sản cố định, Thu chi, Công nợ, Ngân hàng, Tiền lương, Chi phí, Thuế, Giá thành sản phẩm, Xác định kết quả Kinh Doanh .v.v. 
 
       - Nắm vững Quy trình xử lý chứng từ, Tổ chức hệ thống sổ sách & Giải trình BC tài chính.

  b)   Phần Thực hành  (Thực hành cả trên Sổ sách và máy Excel ) :

      - Cách Kiểm tra chứng từ theo đúng quy định của Cơ quan Nhà nước. 

      - Căn cứ số liệu trên chứng từ thực hiện Thực hành Ghi Các loại sổ kế toán hàng ngày và định kỳ (Sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái, Sổ Chi tiết, Bảng Tổng hợp, Bảng CĐSPSinh...)

      - Hướng dẫn Thực hành
Rà soát, đối chiếu số liệulập BC tài chính theo quy định của Nhà nước (ThôngTư mới 200)
 

   (*) Trợ giúp từ Giảng viên :  GV sẽ từng bước giúp bạn kiểm tra phân tích dữ liệu đầu vào/Ra. Định khoản, kết chuyển số liệu các loại sổ sách.... Cách kiểm Đối chiếu số liệu Lập phân tích Báo cáo Tài chính.... Bạn sẽ tự tin nắm bắt, vận hành hoạt động của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.

 


 

Đại học Kinh Tế tpHCM cấp bằng nhanh 1 tháng

 

Phòng máy lạnh - 20 HV

 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!