banner
4- Kế toán TỔNG HỢP trên MÁY Misa hoặc cả hai Sổ sách & MÁY

 

 * Thông báo : Bạn lãnh Bằng Nhớ mang Biên lai !

 


 

 


  

* Đặc biệt:  Học Kế toán Tổng hợp thực hành trên Máy (Misa Excel 2017) & Sổ sách - Thạo các phần hệ Tổng hợp - Biết Cách Lập, Đối chiếu Sổ sách, Lập BCTC và Quản lý Thuế - Học trên Chứng từ sống thực tế - Cấp bằng tại nơi học Gò Vấp, Tân Phú.

 

* Chọn học Kế toán Máy Phần mềm Misa Excel 2017 : 

 - Học phí :   1 triệu ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp : { 07/07 - T246 } 

 - Khai giảng Tân Phú : { 07/07 - T246 } 

 

* Chọn học KT Tổng hợp cả trên Sổ & Máy:

 - Học phí :  2,7tr  ( Nếu đóng trước KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp  { 28/06 và 13/07 }

 - Khai giảng Tân Phú  { 05/07 và 08/07 }

 

 * Chọn học mà vào Cty làm được việc ( Từ A => Z ) :

(Gồm biết làm Kế toán cả SổMáy và Lập BCTC & Biết Khai - Quyết toán Thuế cho Cty)

 - Học phí: 3,4tr ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp : { 28/06 và 13/07 }

 - Khai giảng Tân Phú : { 05/07 và 08/07 }

 

 

  >> Học phòng Máy Lạnh -Hỗ trợ vấn đề cty bạn !


  ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi chữ " Thực hành")


 

 *A Nội dung học Kế toán Sổ sách chứng từ :   Click xem tại đây !
 

 *B Nội dung học Kế toán Máy Phần mềm Misa 2017 : 

   1.Hướng dẫn Cài đặt & Sử dụng hệ thống phần mền Misa,  "Sao cho An toàn - Hiệu quả - Bảo mật dữ liệu của công ty bạn.

   2. Cách khai báo thông tin doanh nghiệp ban đầu. Cập nhật Nhanh các Danh mục và Nhập Số dư đầu kỳ vào các phân hệ Kế toán, Xem các báo cáo ban đầu…

   3. Phân tích dữ liệu của chứng từ phát sinh Nhập - Định khoản vào các Phân hệ Kế toán - Lưu vào Sổ Nhật ký Chung ... MÁY sẽ tự động Kết chuyển số liệu các sổ chi tiết, tổng hợp, sổ cái, v.v. (Tùy theo yêu cầu quản lý của của từng mô hình DN)

   4. Ra lệnh thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (Kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí ra lỗ/lãi tháng đó)

   5. Cuối kỳ kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện - In ra các báo cáo tài chính theo quy định pháp luật nhà nước.

 

  * CLICK  XEM  Giáo trình Thực Hành  MISA 2017 .

 

 

 

 

 

 


Không có tài liệu nào được tìm thấy!