banner
3- KẾ TOÁN THUẾ - Cả Sổ & Máy trên C.từ Sống HTKK.
 

 


* Đặc biệt: Học Kế toán Thuế - Bạn được Thực hành trên Sổ sách và Hoá đơn thực tế tại DN và Phần mềm máy tính khai thuế 2017 - Đảm nhận mọi phần hành của người kế toán Tổng hợp (Từ A>Z) - Chi tiết như sau gồm 2 phần :

  > Bạn được Học KẾ TOÁN làm trên cả Sổ sách và Máy: Biết cách Rà soát sai lệch số liệu kế toán hàng ngày - Biết lên Sổ sách và Kết sổ để Lập báo cáo Tài chính cho DN (Xem nội dung học bên dưới).

  > Bạn biết cả Khai báo THUẾ cho công ty: Được thực hành trên Phần mềm HTKK của Cục Thuế - Biết Lập Tờ khai & Quyết toán Thuế gởi qua Mạng - Xử lý Sai soát sử dụng Hóa đơn - Kịp thời cập nhật thông tư mới 2017, tư vấn giúp Cty tránh bị phạt ! (Xem nội dung học bên dưới).
 
>>> Có nhiều lớp phù hợp để bạn lựa chọn :
 

* Chọn học Kế toán Máy & Khai báo Thuế HTKK : 

  ( Biết làm trên phần mềm KT Misa và Thuế HTKK)

 - Học phí:  1,7tr (Đóng trước ngày KG !)

       ( >> Tài liệu thực hành chỉ 50K/bộ 320 trang )

  - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 28/08 hay 05/09 }

  - Khai giảng Cơ sở 2 :  { 28/08 hay 22/08 }

    

 

* Chọn học Kế toán Máy & Khai Quyết toán Thuế  

  ( Biết làm trên phần mềm KT Misa và Thuế HTKK)

 - Học phí: 2,4tr óng trước ngày KG !)

   ( >> Tài liệu thực hành chỉ 60k 2 bộ 300 trang )

  - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 23/08 hay 24/08 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 :  { 30/08 hay 24/08 }

 

 

* Chọn học mà vào Cty làm được việc( Từ A => Z ) :

( Gồm biết làm Khai - Quyết toán Thuế cho Cty - Quản lý Kế toán cả Sổ và Máy - Lập BCTC )

 - Học phí:  3,4tr óng trước ngày KG !) 

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 23/08 hay 24/08 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 :  { 30/08 hay 24/08 }

 

> Lớp Máy Lạnh - Xử lý  KT & Thuế cty bạn !

    ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành")


 

 
 >>. Mời Bạn Xem Nội dung & Tài liệu dưới đây:   
 

 > Nội dung Học KẾ TOÁN THỰC HÀNH :

 

  NỘI DUNG HỌC :   Gồm 2 phần chính rõ ràng

 

  a)   Phần Học vận dụng kiến thức & Bài tập Thực tế :  
     - Nắm vững nguyên tắc Kế toán cơ bản và nâng cao - Áp dụng theo thông tư mới của Bộ Tài chính.

     - Được học Tổng hợp tất cả các phần hành kế toán tại DN như: Kế toán Mua bán Hàng hóa, Tồn kho, Tài sản cố định, Thu chi, Công nợ, Ngân hàng, Tiền lương, Chi phí, Thuế, Giá thành sản phẩm, Xác định kết quả Kinh Doanh .v.v. 
 
     - Nắm vững Quy trình xử lý chứng từ, Tổ chức hệ thống sổ sách & Giải trình BC tài chính.
 

  b)   Phần Thực hành  (Thực hành cả trên Sổ sách và Máy )

     - Cách Kiểm tra chứng từ hợp lý hợp lệ theo đúng quy định của Cơ quan Nhà nước. 

     - Căn cứ vào chứng từ số liệu ở trên ta Thực hành Ghi vào các loại Sổ Kế toán hàng ngày và định kỳ (Sổ Nhật ký Chung, Sổ Chi tiết, Tổng hợp, Sổ Cái ...).

     - Bước quan trọng là thực hành Rà soát - Đối chiếu - Chỉnh sửa sai lệch số liệu từ các loại Sổ từ chi tiết đến tổng hợp. v.v. đã Ghi ở trên.
 
 
     - Thực hành Chuẩn bị số liệu - Kết Sổ trước khi lập các báo cáo tài chính... theo định kỳ quy định của Nhà nước (ThôngTư mới 200)

 https://drive.google.com/file/d/0B4NnszlS1R2dVGp4bU9CQmtkVWc/view

 

 

 

 

 > Về Nội dung Học KHAI THUẾ cho DN :

 


II. NỘI DUNG HỌC :  

  1.  Hướng dẫn Cty MỚI THÀNH LẬP cần khai thuế qua mạng bắt đầu từ đâu ?- Thủ tục ban đầu đăng ký Chữ ký số - Phát hành sử dụng Hóa đơn Đỏ - Cách tải HTKK để kê khai thuế .v.v.
 
  2.  Bạn được học Thực hành trên máy tất cả các loại thuế theo quy định nhà nước:  Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, Thuế XNK, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Môn bài .v.v..
 
  3. Áp dụng phần mềm HTKK Thực hành Lập các loại tờ khai Thuế -Cách xử lý sai soát khi sử dụng Hóa đơn - Cách theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn đầu vào ra hàng ngày, tháng, năm...,  Cách Phân bổ chi phí hợp lý có lợi cho DN..v.v.. - Cách Khai nộp thuế cho DN và thu nhập cá nhân...v.v
 
  4. Cách dùng Máy tính và USB(token) kết nối internet gởi tờ khai khai thuế / Quyết toán thuế đến cơ quan Thuê (Sau khi đã cập nhật số liệu lên phần mềm HTKK)  - Cách cập nhật khi các Thông tư, nghị định mới ra 2017 kịp thời áp dụng tránh cho DN bị Phạt . 
 
 

 

 

 

 


 

Địa điểm học thuận tiện nằm ngay Mặt tiền đường 952 Quang Trung Quận Go v

Không có tài liệu nào được tìm thấy!