banner
3- KẾ TOÁN THUẾ - Cả Sổ & Máy Thuế HTKK & Lập BCTC.

 

 

* Bạn biết làm cả 2 Kế toán & Khai Thuế cho Cty : Học lớp thực hành Kế toán Thuế này, bạn có thể Đảm nhận mọi phần hành Kế toán từ A đến Z như :

   - Kế toán Quản lý Sổ sách (Sổ & Máy): Biết cách Rà soát Sai lệch Số liệu hoá đơn hàng ngày. Biết Kết Sổ sách để Lập các báo cáo Tài chính và Gởi qua mạng.

   - Biết Lập tờ Khai - Quyết toán THUẾ: Trên Phần mềm HTKK gởi qua Mạng. Xử lý Sai sót sử dụng Hóa đơn hàng ngày. Cách cập nhật Luật thuế mới, biết Cách làm việc với Cơ quan Thuế tránh bị phạt cho Cty!
 
    -  Chứng chỉ Đại học Kinh tế tpHCM cấp có ghi "Thực hành" - Click Xem !
( Trường hợp Cần gấp Trường sẽ cấp cho bạn Giấy Chứng chỉ tạm thời ! )
 

* Chọn lớp Biết làm Kế toán Máy & Khai ThuếQuyết toán HTKK : 

    > Cả Lệ phí thi + Chứng chỉ = 100 000đ.

    > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 60.000đ/ Cả 3 cuốn 360trang ( 02 Cuốn KT Thực hành tổng hợp , 01 bộ Chứng từ hóa đơn Sống của DN tphcm)

- Học phí :  1,7tr ( Đóng trước ngày KG ! )

- KG Cơ sở 1 :  23/10 (246)    14/10 (357)

- KG Cơ sở 2 :  30/10 (246)    26/10 (357)

     

 

* Chọn Lớp biết làm Kế toán Sổ sách Chứng từ  & Khai Thuế Quyết toán HTKK

    > Cả Lệ phí thi + 1 Chứng chỉ  = 100 000đ.

    > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 80.000đ/ Cả 4 cuốn 430trang ( 02 Cuốn KT Thực hành tổng hợp, 02 bộ Chứng từ hóa đơn Sống của DN tphcm)

- Học phí:  2,4tr ( Đóng trước ngày KG ! )

- KG Cơ sở 1 :  20/10 (246)    21/10 (357)

KG Cơ sở 2 :  10/11 (246)    26/10 (357)

 

 

* Chọn lớp (Từ A đến Z ) vào Côngty Đảm nhận được các phần hành Kế toán :

( Gồm biết làm Khai & Quyết toán Thuế cho Cty - Quản lý Kế toán cả Sổ Máy - Lập BCTC )

- Học phí:  3,4tr óng trước ngày KG !)

- KG Cơ sở 1 :  20/10 (246)    21/10 (357)

KG Cơ sở 2 :  10/11 (246)   26/10 (357)   ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch " Thực hành")
 
https://drive.google.com/file/d/0B4NnszlS1R2dVGp4bU9CQmtkVWc/view
 
 

 

 

 

 Phần A. Nội dung Kế toán Thực hành :

 

I.  Phần Học vận dụng kiến thức & Bài tập Thực tế :  


 - Nắm vững nguyên tắc làm Kế toán quan trọngnâng cao (Theo thông tư mới Bộ Tài chính).

 - Nắm rõ & xử lý đúng Nghiệp vụ phát sinh chứng từ tại các phần hành Kế toán như: Kế toán Mua bán Hàng hóa, Xuất nhập,Tồn kho, Tài sản cố định, Thu chi, Công nợ, Ngân hàng, Tiền lương, Chi phí, Thuế, Giá thành sản phẩm, Xác định kết quả Kinh Doanh .v.v
 
  - Cách Tổ chức và Quản lý hệ thống Sổ sách và Cách giải trình các Báo cáo tài chính theo Ttư 200/BTC.
 

II.  Phần Thực hành  (Thực hành cả trên Sổ sách và Máy )

 

  - Cách Kiểm soát Hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ đúng quy định Nhà nước. 

  - Dựa vào chứng từ số liệu ở trên ta Thực hiện Ghi vào các loại Sổ Kế toán hàng ngày(Ghi trên Sổ & Máy) như: Sổ Chi tiết, Tổng hợp, Sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái ...).

  - Bước quan trọng là thực hiện Rà soát - Đối chiếu - Chỉnh sửa sai lệch số liệu từ các loại Sổ từ chi tiết đến tổng hợp. v.v. đã Ghi ở trên.
 

  - Thực hành Chuẩn bị số liệu - Kết Sổ trước khi Lập & In các báo cáo tài chính... theo định kỳ quy định (theo ThôngTư 200).

  - Cách Giải trình Số liệu các báo cáo tài chính với giám đốc và Cơ quan Thuế.
 

 Phần B. Nội dung Khai Quyết toán THUẾ :

 

*.  Doanh nghiệp cần biết khai các loại Thuế sau :

- Thuế giá trị gia tăng - Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Thuế Thu nhập cá nhân

- Thuế Xuất nhập Khẩu - Thuế Tiêu thụ đặc biệt - Thuế Môn bài .v.v..

 

*.  Hướng dẫn Bạn Khai Thuế từ đầu thành lập Cty cho đến khi hoàn tất Quyết toán Thuế Gởi qua Mạng với phần mềm HTKK !

 

I.  Bước 1 đầu tiên cần làm :

- Hướng dẫn Bạn(Doanh nghiệp) cần khai thuế qua mạng bắt đầu từ đâu ?

    + Như Thủ tục đăng ký Chữ ký số USB(Token) + Đăng ký sử dụng Bộ Hóa đơn  - Cách làm việc với Cơ quan Thuế tpHCM...

    + Chọn cách tính thuế có lợi cho DN + Tải phần mềm Khai thuế HTKK .v.v..

 

II.  Bước 2 Thực hành Khai và Nộp Thuế :

 - Với Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) :
( Là thuế được cộng vào khi bạn sử dụng hàng hoá, dịch vụ )

     a. Cách chọn hình thức khai thuế GTGT nào có lợi Cty của bạn.   

     b. Cách kiểm soát hoá đơn, chứng từ theo đúng pháp luật Nhà nước.

     c. Thực hành Lập tờ khai Thuế trên Máy phần mềm HTKK

          ( Giải thích cách Lập - Tính toán chi tiết trong tờ khai Thuế... )

     d. Gởi nộp tờ khai thuế qua mạng (Sử dụng Máytính internet và USB-Token).

 

- Với Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) :
 
( Để xác định đc Quyết toán Thuế của DN bạn cần làm như sau )

     a. Biết cách lập ra Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của DN.

    b. Căn cứ vào Bảng bc KQHĐKD ở trên + Loại trừ các khoản doanh thu & chi phí ko hợp lệ..v.v  => Sẽ xác định được số thuế DN phải nộp (Quyết toán thuế )

    c. Gởi nộp tờ khai thuế qua mạng (Sử dụng Máytính internet và USB-Token).

 

- Với Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) :
 
( Là số thuế tính trên tiên Lương của người lao động )

    a. Cách tính thuế TNCN của người lao động /Ko có tên trong bảng lương DN.
   
b. Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN hàng Quý...
   
c. Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm.
    d. Gởi nộp tờ khai thuế qua mạng (Sử dụng Máytính internet và USB-Token).

 

 - Với Các loại Thuế đơn giản khác : Thuế Môn bài, Tiêu thụ đặc biệt, XN Khẩu.v.v.

    a. Xác định số thuế nộp tuỳ đối tượng chịu thuế + Quy định + Loại thuế suất. 

    b. Cách lập tờ khai quyết toán Thuế trên HTKK - Cách Khấu trừ - Hoàn thuế...

 

 

 Phần C. Kế toán Thực hành trên Máy :

   ( Yêu cầu Hv phải biết Phần Kế toán Sổ chứng từ trước )

   1. Hướng dẫn Cài đặt & Sử dụng hệ thống phần mền Misa,  "Sao cho An toàn - Hiệu quả - Bảo mật - Tránh bị mất dữ liệu của công ty bạn.

 

   2. Cách khai báo thông tin số liệu ban đầu Cty. Cập nhật Nhanh(từ Excel...) các Danh mục, Số dư đầu kỳ vào phân hệ Kế toán, kiểm tra báo cáo ban đầu…

 

   3. Kiểm tra cập nhật dữ liệu của chứng từ phát sinh hàng ngày hợp lý hợp lệ ->  Định khoản vào các Phân hệ Kế toán - Cập nhật vào các Sổ Nhật ký Chung ... Hướng dẫn bạn Cách mà MÁY sẽ tự động Kết chuyển số liệu các sổ chi tiết, tổng hợp, sổ cái, v.v. (Tùy theo yêu cầu quản lý của của từng mô hình DN )

 

   4. Ra các lệnh thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (Kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí ra lỗ/lãi tháng đó ...)

 

   5. Cuối kỳ Kiểm tra - Đối chiếu số liệu sổ sách - Kết sổ Kế toán trước khi Lập và In ra các báo cáo tài chính - Lưu trữ theo quy định nhà nước.

   6. Cách Giải trình Số liệu các báo cáo tài chính với giám đốc và Cơ quan Thuế.

 

 


 

https://drive.google.com/file/d/0B4NnszlS1R2dVGp4bU9CQmtkVWc/view


 

>>  Chúc các bạn Thành công !!


 

 

 

 

 

 


 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!