banner
> Tài liệu học Kế toán EXCEL - Lập Sổ sách và BCTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ĐẶC BIỆT :   Giảng viên hướng dẫn từng bước trên Máy Chiếu để các bạn làm theo - Bạn sẽ được Thực hành lên sổ sách và lập BCTC.  

* Với Học kế toán Máy tính - Phần mềm EXCEL :  Biết cách Xây dựng Hệ thống Sổ Sách Kế toán và Lập BCTC - Dạy vận dụngcác hàm liên kết-tính toán với nhau 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!