banner
1- Học KẾ TOÁN Thực hành Thực tế trên Chứng Từ SỐNG, Lập BCTC DN:
1- KẾ TOÁN Thực hành Thực tế - Lập bc tài chính.

* Đăc Biệt: Học Kế Toán Thực hành Tổng hợp trên Chứng từ Thực tế & Excel - Biết Rà soát sai Số liệu, Lên sổ sách & Lập BC Tài Chính. Trở thành người Kế toán Tổng hợp giỏi cho Cty.

 - Học phí:   1,7tr - Đóng trước ngày KG !

   (  Biết làm trên Sổ sách và Excel )

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 23/08 hay 24/08 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 { 30/08 hay 24/08 }


 > Lưu ý: Trên Bằng có ghi chữ " Thực hành"

 >> Lớp Máy Lạnh - Xử lý vấn đề Cty bạn !

 

XEM THÊM
2- Học KHAI BÁO THUẾ Thực hành trên MÁY TÍNH - HTKK Cục Thuế :
2- KHAI BÁO THUẾ Thực hành trên Phần mềm HTKK.

* Đặc biệt: Học Thực hành Khai Báo Thuế trên Máy tính -Hướng dẫn khai thuế từ đầu khi DN MỚI THÀNH LẬP - Biết Lập Tờ khai & Quyết toán Thuế gởi qua mạng HTKK - Xử lý Sai soát sử dụng Hóa đơn của doanh nghiệp TRÁNH BỊ PHẠT.

- Học phí:  800kĐóng trước ngày KG !

- Khai giảng Cơ sở 1 :  { 22/09 hay 05/09 }

Khai giảng Cơ sở 2 :  { 08/09 hay 22/08 }

 

  >  Lưu ý: Bằng có ghi ch"Thực hành"
  >> Lớp Máy Lạnh - Xử lý Thuế Cty bạn !
 
XEM THÊM
3- Học KẾ TOÁN THUẾ - Thực hành Tổng hợp Cả Sổ sách & Máy HTKK :
3- KẾ TOÁN THUẾ - Cả Sổ & Máy trên C.từ Sống HTKK.

* Đặc biệt: Học Kế toán Thuế - Bạn được Thực hành trên Sổ sách và Hoá đơn thực tế tại DN và Phần mềm máy tính khai thuế 2017 - Đảm nhận mọi phần hành của người kế toán Tổng hợp (Từ A>Z) - Chi tiết như sau :

  > Bạn được Học KẾ TOÁN làm trên cả Sổ sách và Máy: Biết cách Rà soát sai lệch số liệu kế toán hàng ngày - Biết lên Sổ sách và Kết sổ để Lập báo cáo Tài chính cho DN.

  > Bạn biết cả Khai báo THUẾ cho công ty: Được thực hành trên Phần mềm HTKK của Cục Thuế - Biết Lập Tờ khai & Quyết toán Thuế gởi qua Mạng - Xử lý Sai soát sử dụng Hóa đơn - Kịp thời cập nhật thông tư mới 2017, tư vấn giúp Cty tránh bị phạt !
 

* Chọn học Kế toán Máy & Khai Quyết toán Thuế: 

  ( Biết làm trên phần mềm KT Misa và Thuế HTKK)

 - Học phí:  1,7tr (Đóng trước ngày KG !)

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 28/08 hay 05/09 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 :  { 28/08 hay 22/08 }

     

 

* Chọn học Kế toán Sổ sách Ctừ  & Khai báo Thuế HTKK : 

 ( Biết làm trên Sổ sách - Excel và Thuế HTKK)

 - Học phí: 2,4tr óng trước ngày KG !)

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 23/08 hay 24/08 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 :  { 30/08 hay 24/08 }

 


 

* Nếu chọn lớp mà vào Cty làm được Tất cả (Từ A => Z):

( Gồm biết làm Khai - Quyết toán Thuế cho Cty - Quản lý Kế toán cả Sổ Máy - Lập BCTC )

 - Học phí: 3,4tr óng trước ngày KG !) 

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 23/08 hay 24/08 } 

 - Khai giảng Cơ sở 2 :  { 30/08 hay 24/08 }   ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch " Thực hành")
>> Lớp Máy Lạnh - Máy chiếu - Xử lý vấn đề cty bạn ! 
 
XEM THÊM
4- Học Kế Toán Tổng hợp trên Máy Misa và Sổ sách, Lập bc tài chính :
4- Kế toán TỔNG HỢP trên MÁY Misa / Cả Sổ và Máy.

* Đặc biệt:  Học Kế toán Tổng hợp thực hành trên Máy Misa 2017 & Sổ sách - Thạo các phần hệ Tổng hợp - Biết Cách Lập, Đối chiếu Sổ sách, Lập BCTC và Quản lý Thuế - Học trên Chứng từ sống thực tế và Máy tính.

* Chọn học Kế toán Máy Misa 2017 :

 - Học phí :  1 triệu óng trước ngày KG !)

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 28/08 - T246

 - Khai giảng Cơ sở 2 : { 28/08 - T246


 

 * Chọn học KT Tổng hợp cả trên Sổ & Máy:

  ( Biết làm cả Sổ sách ctừ & phần mềm Misa)

 - Học phí :  2,7tr  (Nếu đóng trước KG !)

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 23/08 hay 24/08 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 :  { 30/08 hay 24/08 }

 


 

 * Chọn học mà vào Cty làm được việc ( Từ A => Z ) :

(Gồm biết làm Kế toán cả SổMáy và Lập BCTC & Biết Khai - Quyết toán Thuế cho Cty)

 - Học phí:  3,4 tr óng trước ngày KG !)

 - Khai giảng Cơ sở 1 : { 23/08 hay 24/08 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 : { 30/08 hay 24/08 }

 

 >> Lớp Máy Lạnh - Lập BCTChính cty bạn !


  ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành")

 

XEM THÊM
5- Học KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng chỉ BTChính và ĐH KinhTế tpHCM :
5- KẾ TOÁN TRƯỞNG Chứng chỉ BTChính & ĐH KinhTế tp.HCM

* Đặc biệt:  Học Kế toán Trưởng - Gồm 10 Chuyên đề ứng dụng thực tế vào Cty Bạn - Cập nhật TTư Mới Kế toán Thuế.

Chứng chỉ Bộ tài Chính và Đại học Kinh tế tpHCM - Gv hỗ trợ Bạn xử lý vấn đề tại Cty ! Cơ sở của Trường  Ngay mặt tiền  : 952 Quang Trung Gò Vấp - Q12, 117 Vườn Lài Q Tân Phú -Tân Bình.

 

(*) Khi Đăng ký học Kế toán Trưởng Bạn được biết RÕ ràng Lịch Học - Môn Thi - Chứng chỉ - Xem các khoá đã học !


(*) Tư vấn học 0908.125.042 - 028.383.15278: Giúp bạn sắp xếp lịch Học & Môn Thi phù hợp,Đơn Xác nhận công tác: " Linh động Tiết kiệm Thời gian, Tiền bạc"
  

  - Khai giảng : { 20/08/2017 }
 
  - Học phí :   1.1 tr Đóng trước ngày KG !
    > Tài liệu in chỉ 80K/bộ hay Tải miễnphí !
 
  - Học phí ưu đãi: Giảm 30% khi ĐKý 4 hviên !
 

 >> Lớp Máy Lạnh - Xử lý vấn đề cty bạn !


    (*) Xem các Khoá đã nhận Cchỉ - Click !

 

XEM THÊM
6. Lập Báo cáo Tài chính - Cách Đối chiếu, Kết sổ trước khi lập BCTC :
6- Lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Biết Kết Sổ Lập BCTC

 * Đăc biệt :   Học Thực hành Lập Báo cáo Tài chính BCTC - Đọc Phân tích NHANH - Cách Đối chiếu - Kết sổ sách trước khi Lập BCTC -  Giải đáp tình huống thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Bc Kết quả Hoạt động KD - Bc Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh BcTChính. )

 - Học phí : 1 triệu  ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 30/08  hay  14/09 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 :  { 23/08  hay 12/08 }

 

 >> Lớp Máy Lạnh - Lập, đối chiều Nhanh BCTC !


 

XEM THÊM
7- Học Kế toán Tài chính NÂNG CAO - Xử lý vấn đề Khó tại DN Bạn :
7- Kế toán Nâng cao: Q.lý Thuế, Q.trị KT & PT BCTC

* ĐẶC BIỆT:  Học Kế toán NÂNG CAO - Bạn sẽ Giải quyết Chuyên sâu HƠN về Kế toán & Thuế  - Đồng thời Tư vấn giúp XẾP tối ưu lợi nhuận về Tài chính cho Doanh nghiệp.

 * Bao gồm 04 phần CHUYÊN ĐỀ : 

   - 1. Kế toán Tài chính cho DN Vừa và lớn (tập đoàn)

   - 2. Phân tích Báo cáo Tài Chính 

   - 3. Quản lý quản trị  Kế toán 

   -  4. Quản lý Thuế Doanh nghiệp

 

 - HỌC PHÍ :    Khóa/1,7 Tr  ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Cơ sở 1 :  { 23/08 hay 24/08 }

 - Khai giảng Cơ sở 2 :  {30/08 hay 24/08 }

 >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Thảo luận vấn đề cty bạn !


 

XEM THÊM