banner
1- Học KẾ TOÁN Thực hành Thực tế trên Chứng Từ SỐNG, Lập BCTC tại DN tpHCM :
1- KẾ TOÁN Thực hành Thực tế chứng từ Sống, Lập BC Tài Chính

 * Đăc Biệt :  Học Kế Toán Thực hành trên Chứng từ Thực tế, Biết Rà soát sai lệch Số liệu Lên sổ sách và Lập BC Tài Chính - Trở thành người Kế toán Tổng hợp giỏi cho công ty.

 

* Khai giảng Gò Vấp  { 26/0406/05

* Khai giảng Tân Phú { 26/0420/04 }

 

 * Học phí :   1,7tr - Nếu đóng trước ngày KG !
 
 
  >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Xử lý vấn đề Côngty bạn !

 ( * Lưu ý: Bằng có ghi chữ  "Kế toán DN Thực hành ")

 

XEM THÊM
2- Học KHAI BÁO THUẾ Thực hành trên MÁY TÍNH - HTKK Cục Thuế tpHCM :
2- KHAI BÁO THUẾ Thực hành trên Máy tính với phần mềm HTKK

 * Đặc biệt :   Học Thực hành Khai Báo Thuế trên Máy tính -  Hướng dẫn khai thuế từ đầu khi DN MỚI THÀNH LẬP  - Biết Lập Tờ khai & Quyết toán Thuế gởi qua mạng HTKK - Xử lý Sai soát sử dụng Hóa đơn của doanh nghiệp

* Chủ động cập nhật thông tư mới 2017 - Kịp thời tư vấn giúp DN TRÁNH BỊ PHẠT. ..v.v. Gò Vấp, Tân Phú...

 

 * Học phí :   700K - Nếu đóng trước ngày KG !
 
 
 * Khai giảng Gò Vấp :    { 05/05 25/05 }
 * Khai giảng Tân Phú :   {05/05 20/04 }

                                >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Hỗ trợ vấn đề Côngty bạn !


( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành")

 

XEM THÊM
3- Học KẾ TOÁN THUẾ - Thực hành Tổng hợp Cả Sổ sách và Máy Phần mềm HTKK :
3- KẾ TOÁN THUẾ trên Chứng từ Sống cả Ghi Sổ sách & Máy tính

 * Đặc biệt :  Học Kế toán Thuế - Bạn được Thực hành trên Sổ sách và Hoá đơn thực tế tại DN và Phần mềm máy tính khai thuế 2017 - Đảm nhận mọi phần hành của người kế toán Tổng hợp (Từ A>Z) - Chi tiết như sau :

 * Bạn được Học KẾ TOÁN làm trên Bộ chứng từ Sống & Máy:  Biết cách Rà soát sai lệch số liệu kế toán hàng ngày - Biết lên Sổ sách và Kết sổ để Lập báo cáo Tài chính cho DN.

 * Bạn biết cả Khai báo THUẾ cho công ty :  Được thực hành trên Phần mềm HTKK của Cục Thuế - Biết Lập Tờ khai & Quyết toán Thuế gởi qua Mạng - Xử lý Sai soát sử dụng Hóa đơn - Kịp thời cập nhật thông tư mới 2017, tư vấn giúp Cty tránh bị phạt !
   > Đặc biệt : Hướng dẫn bạn Khai thuế từ đầu DN MỚI LẬP  - Thủ tục đăng ký Chữ ký số - Phát hành sử dụng Hóa đơn Đỏ - Lập, nộp Tờ khai Thuế qua mạng..v.v.
 

* Lớp: Kế toán Máy Misa & Thuế Máy : 

* Học phí :   1,7tr  => Nếu đóng trước ngày KG

 > Khai giảng Gò Vấp :   { 05/05 và 25/05 }

 > Khai giảng Tân Phú:   { 05/05 và 20/04 } 
    

 

* Lớp: Kế toán Sổ sách Ctừ & Thuế Máy : 

* Học phí :   2,4 tr  =>  Nếu đóng trước ngày Khai giảng !

 

 > Khai giảng Gò Vấp :    { 26/04 và 06/05 }

 > Khai giảng Tân Phú:   { 26/04 và 20/04 }
 
  >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Xử lý vấn đề cty bạn !

 ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch " Thực hành")

 
XEM THÊM
4- Học Kế Toán Tổng hợp trên Máy (Misa) và Sổ sách, Lập Báo cáo tài chính :
4- Kế toán TỔNG HỢP trên MÁY Misa hoặc cả hai Sổ sách & MÁY

 * Đặc biệt :   Học Kế toán Tổng hợp trên Máy (Misa) & Sổ sách - Thạo các phần hệ Tổng hợp - Biết Cách Lập, Đối chiếu Sổ sách, Lập BCTC Quản lý Thuế - Học trên Chứng từ sống - Cấp bằng tại nơi học Gò Vấp, Tân Phú.

 

* Lớp:  Kế toán Máy Phần mềm Misa : 

* Học phí :   1 triệu  => Nếu đóng trước ngày KG !

 > Khai giảng Gò Vấp :  { 12/05 - T246 } 

 > Khai giảng Tân Phú :  { 05/05 - T246 } 

 


 

* Lớp :  KT Tổng hợp cả trên Sổ & Máy :

* Học phí :  2,7tr =>Nếu đóng trước KG !

 

 > Khai giảng Gò Vấp  26/04 06/05

 > Khai giảng Tân Phú 26/0420/04

 >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Hỗ trợ vấn đề cty bạn !


  ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành")

 

XEM THÊM
5- Học KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng chỉ BTC & ĐH KinhTế tpHCM - Áp dụng Ttư Mới :
5- KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng chỉ BTChính & ĐH Kinh Tế tp.HCM

* Đặc biệt :   Học Kế toán Trưởng - Cập nhật chuyên đề & thông Tư Mới BTC về Kế toán Thuế - Biết Rõ Môn thi - Chứng chỉ BTChính & Đại học Kinh tế tpHCM cấp - Gv luôn hỗ trợ bạn xử lý vấn đề Khó tại Cty cuối & đầu năm ! - Học tại Cơ sở Trường : 952 Quang Trung Gò Vấp, 117 Vườn Lài Tân Phú .

 

  (*) Khi Đăng ký học Kế toán Trưởng Bạn yêu cầu cho biết RÕ ràng Lịch Học - Môn Thi - Lấy Chứng chỉ !


(*) Tư vấn: Giúp bạn sắp xếp lịch Học & Môn Thi phù hợp, và  Đơn Xác nhận công tác: " Linh động Tiết kiệm Thời gian, Tiền bạc" 

 (*) Thạcsĩ .Cô Thúy:  0908 125 042 - 08.383 15278  
  

 > Khai giảng Gò Vấp :   { 30/04/17 }
 
 > Khai giảng Tân Phú :   { 30/04/17 }
 
 
 * Học phí :   1.1 tr - Bạn đóng trước ngày KG !
 
 * Học phí ưu đãi :   Giảm 30% nhóm 5 học viên !
 

 >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Xử lý vấn đề côngty bạn !


    (*) Xem Danh sách các Khoá đã nhận Cchỉ - Click !

 

XEM THÊM
6. Lập NHANH Báo cáo Tài chính - Cách Đối chiếu, Kết sổ trước khi lập BCTC :
6- Lập Báo cáo Tài chính - Biết Đối chiếu trước Kết Sổ Lập BCTC

 * Đăc biệt :   Học Thực hành Lập Báo cáo Tài chính BCTC - Đọc Phân tích NHANH - Cách Đối chiếu - Kết sổ sách trước khi Lập BCTC -  Giải đáp tình huống thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Bc Kết quả Hoạt động KD - Bc Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh BcTChính. )

 

* Khai giảng :   { 21/04  và  25/04 }

 

* Học phí :    1tr => Nếu đóng trước ngày KG !

 

 >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Hỗ trợ vấn đề cty bạn !


 

XEM THÊM
7- Học Kế toán Tài chính NÂNG CAO CHUYÊN SÂU - Xử lý vấn đề Khó tại DN Bạn :
7- KẾ TOÁN NÂNG CAO: Quản lý Thuế DN & Phân tích bc tài chính

  * ĐẶC BIỆT :   Học Kế toán NÂNG CAO   Bạn sẽ Giải quyết Chuyên sâu HƠN về Kế toán & Thuế  - Đồng thời Tư vấn giúp XẾP tối ưu lợi nhuận về Tài chính cho Doanh nghiệp.

 

 * Bao gồm 04 phần CHUYÊN ĐỀ : 

                   1. Kế toán Tài chính -  2. Phân tích BCTC

                    3. Kế toán Quản trị  -  4. Quản lý Thuế  DN

 

* Khai giảng Gò Vấp :    { 21/0411/04 }

* Khai giảng Tân Phú   { 26/04 13/04 }

 

 * HỌC PHÍ :    Khóa/1,9 Tr  =>  Giảm: 200.000đ -  Nếu bạn đóng trước ngày KG ! 

          > KHUYẾN MÃI thêm ! 

 >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Thảo luận vấn đề cty bạn !


 

XEM THÊM