banner
1- Học KẾ TOÁN Thực hành Thực tế trên Chứng Từ SỐNG, Lập BCTC tại DN tpHCM :
1- KẾ TOÁN Thực hành Thực tế chứng từ Sống, Lập BC Tài Chính

* Đăc Biệt:  Học Kế Toán Thực hành Tổng hợp trên Chứng từ Thực tế & Excel, Biết Rà soát sai lệch Số liệu Lên sổ sách và Lập BC Tài Chính - Trở thành người Kế toán Tổng hợp giỏi cho Cty.

 - Học phí:   1,7tr ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp:  { 28/06 và 13/07 }

 - Khai giảng Tân Phú: { 05/07 và 08/07 }

 
 >>Lớp Máy Lạnh - Xử lý vấn đề Cty bạn !

 * Lưu ý: Trên Bằng có ghi chữ " Thực hành"

 

XEM THÊM
2- Học KHAI BÁO THUẾ Thực hành trên MÁY TÍNH - HTKK Cục Thuế tpHCM :
2- KHAI BÁO THUẾ Thực hành trên Máy tính với phần mềm HTKK

* Đặc biệt: Học Thực hành Khai Báo Thuế trên Máy tính -Hướng dẫn khai thuế từ đầu khi DN MỚI THÀNH LẬP - Biết Lập Tờ khai & Quyết toán Thuế gởi qua mạng HTKK - Xử lý Sai soát sử dụng Hóa đơn của doanh nghiệp TRÁNH BỊ PHẠT.

- Học phí: 700K óng trước ngày KG !)

- Khai giảng Gò Vấp:  { 30/06 và 06/07 }
- Khai giảng Tân Phú:  { 07/07 và 06/07 }
 
 >> Lớp Máy Lạnh - Xử lý Thuế Cty bạn !

  >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch"Thực hành"
 
XEM THÊM
3- Học KẾ TOÁN THUẾ - Thực hành Tổng hợp Cả Sổ sách và Máy Phần mềm HTKK :
3- KẾ TOÁN THUẾ trên Chứng từ Sống cả Ghi Sổ sách & Máy tính

* Đặc biệt: Học Kế toán Thuế - Bạn được Thực hành trên Sổ sách và Hoá đơn thực tế tại DN và Phần mềm máy tính khai thuế 2017 - Đảm nhận mọi phần hành của người kế toán Tổng hợp (Từ A>Z) - Chi tiết như sau :

  > Bạn được Học KẾ TOÁN làm trên cả Sổ sách và Máy: Biết cách Rà soát sai lệch số liệu kế toán hàng ngày - Biết lên Sổ sách và Kết sổ để Lập báo cáo Tài chính cho DN.

  > Bạn biết cả Khai báo THUẾ cho công ty: Được thực hành trên Phần mềm HTKK của Cục Thuế - Biết Lập Tờ khai & Quyết toán Thuế gởi qua Mạng - Xử lý Sai soát sử dụng Hóa đơn - Kịp thời cập nhật thông tư mới 2017, tư vấn giúp Cty tránh bị phạt !
 

* Chọn học Kế toán Máy Misa Excel & Thuế Máy : 

 - Học phí:  1,7tr ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp :  { 30/07 và 06/07 }

 - Khai giảng Tân Phú:  { 07/07 và 06/07 } 
    

 

* Chọn học Kế toán Sổ sách Ctừ & Thuế Máy : 

 - Học phí: 2,4tr ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp :  { 28/06 và 13/07 }

 - Khai giảng Tân Phú:  { 05/07 và 08/07 }
 
  >> Lớp Máy Lạnh - Xử lý vấn đề cty bạn !

 ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch " Thực hành")

 
XEM THÊM
4- Học Kế Toán Tổng hợp trên Máy (Misa) và Sổ sách, Lập Báo cáo tài chính :
4- Kế toán TỔNG HỢP trên MÁY Misa hoặc cả hai Sổ sách & MÁY

 * Đặc biệt:  Học Kế toán Tổng hợp thực hành trên Máy Misa, Excel 2017 & Sổ sách - Thạo các phần hệ Tổng hợp - Biết Cách Lập, Đối chiếu Sổ sách, Lập BCTC và Quản lý Thuế - Học trên Chứng từ sống thực tế.

* Chọn học Kế toán Máy Misa / Excel 2017 : 

 - Học phí :   1 triệu ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp{ 07/07 - T246 } 

 - Khai giảng Tân Phú : { 07/07 - T246 } 


 

 * Chọn học KT Tổng hợp cả trên Sổ & Máy:

 - Học phí :    2,7tr  ( Nếu đóng trước KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp:  { 28/06 và 13/07 }

 - Khai giảng Tân Phú { 05/07 và 08/07 }

 


 

 * Chọn học mà vào Cty làm được việc ( Từ A => Z ) :

(Gồm biết làm Kế toán cả SổMáy và Lập BCTC & Biết Khai - Quyết toán Thuế cho Cty)

 - Học phí: 3,4tr ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp : { 28/06 và 13/07 }

 - Khai giảng Tân Phú : { 05/07 và 08/07 }

 

 >> Lớp Máy Lạnh - Lập BCTChính cty bạn !


  ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành")

 

XEM THÊM
5- Học KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng chỉ BTC & ĐH KinhTế tpHCM - Áp dụng Ttư Mới :
5- KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng chỉ BTChính & ĐH Kinh Tế tp.HCM

* Đặc biệt:  Học Kế toán Trưởng - Cập nhật Mới thông tư & Chuyên đề về Kế toán Thuế DN

- Biết Rõ Môn thi - Chứng chỉ Bộ tài Chính và Đại học Kinh tế tpHCM - Gv hỗ trợ Bạn xử lý vấn đề tại Cty ! Cơ sở của Trường ngay mặt tiền : 952 Quang Trung Gò Vấp, 117 Vườn Lài Tân Phú.

 

(*) Khi Đăng ký học Kế toán Trưởng Bạn yêu cầu cho biết RÕ ràng Lịch Học - Môn Thi - Chứng chỉ - Xem các khoá đã học !


(*) Tư vấn học 0908.125.042 - 08.383.15278: Giúp bạn sắp xếp lịch Học & Môn Thi phù hợp,Đơn Xác nhận công tác: " Linh động Tiết kiệm Thời gian, Tiền bạc"
  

  - Khai giảng Gò Vấp -Tân Phú: { 25/06/17 }
 
  - Học phí :   1.1 tr - ( Đóng trước ngày KG ! )
     >> Tài liệu học in chỉ 80K hay Tải miễn phí !
 
  - Học phí ưu đãi :   Giảm 30% khi ĐKý 5 học viên !
 

 >> Lớp Máy Lạnh - Xử lý vấn đề cty bạn !


    (*) Xem các Khoá đã nhận Cchỉ - Click !

 

XEM THÊM
6. Lập NHANH Báo cáo Tài chính - Cách Đối chiếu, Kết sổ trước khi lập BCTC :
6- Lập Báo cáo Tài chính - Biết Đối chiếu trước Kết Sổ Lập BCTC

 * Đăc biệt :   Học Thực hành Lập Báo cáo Tài chính BCTC - Đọc Phân tích NHANH - Cách Đối chiếu - Kết sổ sách trước khi Lập BCTC -  Giải đáp tình huống thắc mắc về BCTC: ( Bảng Cân đối Kế toán - Bc Kết quả Hoạt động KD - Bc Lưu chuyển Tiền tệ - Thuyết minh BcTChính. )

 - Học phí : 1 triệu  ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Gò vấp:  { 07/07  và  13/05 }

 - Khai giảng Tân Phú :  { 07/07  và 20/07 }

 

 >> Lớp Máy Lạnh - Lập, đối chiều Nhanh BCTC !


 

XEM THÊM
7- Học Kế toán Tài chính NÂNG CAO CHUYÊN SÂU - Xử lý vấn đề Khó tại DN Bạn :
7- KẾ TOÁN NÂNG CAO: Quản lý Thuế DN & Phân tích bc tài chính

* ĐẶC BIỆT:  Học Kế toán NÂNG CAO - Bạn sẽ Giải quyết Chuyên sâu HƠN về Kế toán & Thuế  - Đồng thời Tư vấn giúp XẾP tối ưu lợi nhuận về Tài chính cho Doanh nghiệp.

 * Bao gồm 04 phần CHUYÊN ĐỀ : 

   - 1. Kế toán Tài chính cho DN Vừa và lớn (tập đoàn)

   - 2. Phân tích Báo cáo Tài Chính 

   - 3. Quản lý quản trị  Kế toán 

   -  4. Quản lý Thuế Doanh nghiệp

 

 - HỌC PHÍ :    Khóa/1,7 Tr  ( Đóng trước ngày KG ! )

 - Khai giảng Gò Vấp :  { 28/06 và 13/07 }

 - Khai giảng Tân Phú :  { 05/07 08/07 }

 >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Thảo luận vấn đề cty bạn !


 

XEM THÊM